obrazowanie wąską wiązką, inteligentna chromoendoskopia, laserowa endomikroskopia konfokalna, autofluorescencja, endoskopia wzmocnionego obrazu Nowoczesne techniki endoskopowe pozwalają na optyczną diagnostykę i resekcję polipów okrężnicy bez tradycyjnego badania histopatologicznego. Wśród tych metod stosuje się głównie: obrazowanie wąską wiązką (Barrow-band imaging, NBI), endoskopię wzmocnionego obrazu (image-enhanced endoskopy, i-scan), inteligentną chromoendoskopię Fujinon (Fujinon inteligent chromoendoscopy, FICE), laserową endomikroskopię konfokalną (confocal laser endomicroscopy, CLE) i autofluorescencję. W poniższej metaanalizie oceniono czułość, swoistość, ujemną wartość predykcyjną tych metod w różnicowaniu między nowotworowymi i nienowotworowymi zmianami w okrężnicy. Z baz Med...