przewlekła choroba nerek, powikłania okołooperacyjne, reoperacja, krwawienia, krwotok Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek stanowią liczną, wielomilionową populację chorych poddawaną wielu operacjom. W tej grupie wciąż nie jest poznane ryzyko krwawienia okołooperacyjnego. Biorąc pod uwagę, że przewlekła choroba nerek ogólnie zwiększa ryzyko krwawień, wydaje się, że krwawienia okołooperacyjne również będą występować częściej w tej populacji. Czy tak jest naprawdę? Na to pytanie odpowiada metaanaliza badań opublikowana na łamach Annals of Surgery. Przeszukano 9376 badań opublikowanych w latach 1990-2011 z licznych baz danych. Wybrano prace, w których chorzy byli poddani dużej operacji, a min. 100 pacjentów miało przewlekłą chorobę nerek (zdefiniowaną jako podwyższone stężenie kreatyniny pr...