wiotka klatka piersiowa, flail chest, operacja, stabilizacja chirurgiczna, leczenie zachowawcze, wentylacja mechaniczna, tlenoterapia W przypadku złamania co najmniej trzech sąsiednich żeber w dwóch miejscach dochodzi do powstania tzw. wiotkiej klatki piersiowej – porusza się ona w sposób patologiczny, co prowadzi do zaburzeń oddychania u poszkodowanego. Najczęściej leczenie polega na tlenoterapii, czasem niezbędna jest sztuczna wentylacja za pomocą respiratora. Próby stabilizacji chirurgicznej są z reguły mało skuteczne. Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy, w których porównywano operacyjne i nieoperacyjne metody leczenia wiotkiej klatki piersiowej. Oceniano długość wentylacji mechanicznej (duration of mechanical ventillation, DM...