depresja, major depressive disorder, mdd, telomery, starzenie biologiczne, chromosom Pacjenci z depresją (major depressive disorder, MDD) mają podwyższone ryzyko wczesnego pojawienia się chorób związanych z wiekiem takich jak choroby serca, cukrzyca, otyłość i nowotwory. Sugeruje to, że mechanizm biologicznego starzenia u osób z tym zaburzeniem jest przyspieszony. Wynikać to może m. in. ze skrócenia telomerów. Cytowane dane pochodzą z badania opublikowanego na łamach Molecular Psychiatry. Auotrzy oceniali, czy MDD, jej ciężkość, długość trwania i stosowane leki wpływają na proces biologicznego starzenia. Zakwalifikowano 1095 osób z MDD, 802 pacjentów z MDD w remisji oraz 510 osób zdrowych (grupa kontrolna). Wykazano, że w porównaniu do osób z grupy kontrolnej (średnia ilość par zasad w ...