powikłania operacyjne, powikłania pooperacyjne, chirurg Poważne wypadki i powikłania leczenia mogą mieć niekorzystny wpływ na personel medyczny. Szczególnie dotyczy to chirurgów, ponieważ to właśnie sala operacyjna jest miejscem o najwyższym ryzyku wystąpienia groźnych powikłań. W badaniu opublikowanym na łamach British Journal of Surgery Society oceniono osobiste i zawodowe skutki powikłań operacyjnych wśród chirurgów. Badanie to przeprowadzono w formie indywidualnych rozmów z chirurgami ogólnymi i naczyniowymi, konsultantami i urzędnikami prowadzącymi rejestry z dwóch National Health Service z Londynu. Zakwalifikowano 27 chirurgów. Wielu z nich było istotnie dotkniętych poważnymi powikłaniami pooperacyjnymi. Odbiło się to także na praktyce lekarskiej chirurgów i, tym samym, na pacjent...