wiek, zmęczenie, osoby starsze Komu z nas nie zdarzyło się narzekać na zmęczenie? Pomimo powszechności zjawiska, istnieje niewiele badań obiektywnie oceniających zmęczenie w populacji. Najnowsze badanie w tym zakresie przeprowadzili Dolan i Kudrna. Autorzy posłużyli się metodą dzienniczków – badani zapisywali w nich swoje samopoczucie oraz zmęczenie podczas wykonywania poszczególnych czynności dania poprzedniego. Zakwalifikowano ok. 13 000 mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Wykazano, że odczucie zmęczenia malało wraz z wiekem badanych. Co ciekawe, zależność ta utrzymywała się także po uwzględnieniu czynników takich jak ilość snu dobowego, płeć, stan zdrowia, liczba dzieci, stan cywilny, wykształcenie czy wykonywana praca. Osoby w wieku >65 lat w siedmiopunktowej skali zmęczenia wskazy...