przepuklina brzuszna, laparoskopia, zakażenia pooperacyjne, powikłania pooperacyjne Choć coraz więcej przypadków przepuklin brzusznych operuje się laparoskopowo, wciąż w niewielu badaniach bezpośrednio porównano wyniki leczenia przepuklin metodą otwartą z metodą laparoskopową. Wydaje się, że operacje laparoskopowe wiążą się z mniejszą liczbą zakażeń pooperacyjnych, lecz zwiększają ryzyko nawrotu przepukliny. Czy tak jest naprawdę? Odpowiedź znajdziemy w jednej z publikacji z JAMA Surgery. Autorzy retrospektywnie porównali dane kolejnych pacjentów poddanych operacji przepukliny w latach 2000-2010 w Michael E. DeBakey VA Medical Center w Houston. Oceniono częstość występowania zakażeń pooperacyjnych, nawrotowość przepukliny a także widoczne uwypuklenie w miejscu przepukliny. 91 chorych p...