choroba naczyń obwodowych, krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych, chromanie przestankowe, komórki macierzyste, leczenie endowaskularne W terapii krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych stosuje się zwykle połączenia omijające lub leczenie endowaskularne. Niestety, znaczny odsetek tych pacjentów zostaje zdyskwalifikowany z tych opcji leczenia. Stąd też poszukuje się nowych metod terapeutycznych. Jedną z nich jest przeszczepienie komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego, które ma w teorii poprawiać perfuzję kończyny i stymulować neowaskularyzację. Czy tak jest naprawdę? Wyniki pojedynczych badań nie były zbyt obiecujące… Autorzy publikacji z Annals of Surgery przeprowadzili metaanalizę wszystkich badań z randomizacją, w których  porównane terapie oparte na komórkach macier...