drenaż trzustki, resekcja trzustki, usunięcie trzustki, EUS, endoskopowa ultrasonografia Przetoka trzustkowa jest istotnym i stosunkowo częstym powikłaniem pankreatektomii. Klasycznie płyn trzustkowy zbiera się w założonym śródoperacyjnie lub przezskórnie drenażu. Nie ma z kolei wielu badań dotyczących innej metody – endoskopowo-ultrasonograficznego (endoscopic ultrasound, EUS) drenażu trzustki. W badaniu opublikowanym na łamach Journal of the American College of Surgeons przedstawiono skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania tej metody do zbierania płynu okołotrzustkowego. Przeanalizowano retrospektywnie dane 31 chorych poddanych EUS drenażowi po usunięciu trzustki. Oceniono skuteczność założenia drenażu (skuteczne wprowadzenie przez żołądek co najmniej jednego podwójnego plastikowego...