ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, ozwr, perforacja, mri, usg, ct Odróżnienie niepowikłanego ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego (OZWR) od wyrostka perforowanego pozwoliłoby na odpowiedni dobór leczenia, wskazanie czasu operacji oraz na dokładną ocenę ryzyka powikłań. Ciekawych danych na temat diagnostyki różnicowej tych dwóch jednostek chorobowych dostarczają wyniki badania opublikowanego na łamach BJS.   Celem badania była ocena dokładności rezonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging, MRI) w diagnostyce różnicowej niepowikłanego OZWR i OZWR z perforacją. MRI porównywano z metodą powszechnie stosowaną w diagnostyce – USG oraz CT (computed tomography) wtedy kiedy wykonanie tomografii komputerowej było konieczne. Pacjentów z podejrzeniem OZWR poddawano MRI, ale dalsze pos...