zakrzepica żył, żylaki, zatorowość płucna, PE, zakrzep, skrzep, zator, powikłania, kompresoterapia, zgon, ucisk, zimno, krioterapia, chirurgia naczyniowa Zakrzepica żył głębokich oraz zatorowość płucna to schorzenia potencjalnie zagrażające życiu, dlatego tak ważna jest odpowiednia prewencja. Tworzące się w żyłach głębokich zakrzepy najczęściej występują w obrębie kończyn dolnych, natomiast zatory dotyczą tętnicy płucnej. Obydwie wspomniane choroby są ze sobą powiązane – wolny fragment zakrzepu w żyle głębokiej kończyny dolnej może oderwać się i dostać się do prawego przedsionka serca, prawej komory serca i dalej rozgałęzień tętnicy płucnej. W przypadku dużych zakrzepów dochodzi do zaklinowania go w przedsionku lub komorze i nagłego zgonu. Mniejsze fragmenty zatykają naczynia krąż...