Tętniaki aorty, doksycyklina, terapia zachowawcza, chirurgia naczyniowa W modelach przedklinicznych doksycyklina hamuje tworzenie i progresję tętniaków aorty brzusznej, jednak wciąż nie jest wiadome, jak informacje tę wykorzystać w terapii tętniaków u ludzi. W badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma Annals of Internal Medicine oceniano skuteczność działania doksycykliny w wyżej opisanym zakresie u ludzi. Badanie miało charakter próby randomizowanej, podwójnie zaślepionej z kontrolą w postaci placebo i było prowadzone w 14 holenderskich szpitalach. Do badania zakwalifikowano 286 pacjentów z małymi tętniakami aorty brzusznej, którzy zostali przyjęci do szpitala między wrześniem 2008 a lipcem 2011. Interwencja badawcza polegała na podawaniu każdego dnia doksycykliny w daw...