PAD, przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych, chromanie przestankowe, cytokiny, SF-36 W ciągu ostatnich lat intensywnie bada się przydatność cytokin w leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych (peripheral artery disease, PAD). Obiecujące wyniki na modelu zwierzęcym zaobserwowano podczas stosowania czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, GM-CSF).  Czy u pacjentów z PAD terapia za pomocą GM-CSF może przynieść korzyści? W pracy opublikowanej na łamach Journal of the American Medical Association przedstawiono wyniki podwójnie zaślepionego badania z randomizacją, w którym sprawdzono czy GM-CSF poprawia wydolność wysiłkową pacjentów z chromaniem przestankowym. 159 pacjentów w wieku 64±8 lat (87% mężczyzn,...