endarterektomia, CEA, stent, CAS, tętnice szyjne, udar, wiek podeszły, powikłania neurologiczne Miażdżyca i zwężenie tętnic szyjnych to stany chorobowe dotyczące głównie osób w wieku podeszłym. Wyniki badań na temat skuteczności rewaskularyzacji naczyń szyjnych u starszych pacjentów są jednak sprzeczne. Na łamach JAMA Surgery opublikowano wyniki przeglądu systematycznego, w którym analizowano wyniki interwencji w obrębie tętnic szyjnych – endarterektomii (carotid endarterectomy, CEA) i założenia stentu (carotid stenting, CAS) – u osób młodych i starszych. Do przeglądu włączono 44 badania obejmujące 512 685 pacjentów po CEA i 75 201 pacjentów po CAS. Stentowanie tętnic szyjnych wiązało się z podwyższonym ryzykiem udaru u osób starszych (OR = 1,56; 95 proc. CI [1,40-1,75]). Podobne ryzyko...