skala Forresta, krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy, choroba wrzodowa Autorzy prezentowanego badania opublikowanego w piśmie Endoscopy podjęli próbę uproszczenia skali Forresta dotyczącej oceny krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ocenili także przydatność tej skali w predykcji ponownych krwawień i śmiertelności osób po krwawieniu z wrzodu trawiennego. Prospektywnie obserwowano 397 chorych z krwawieniami z wrzodu trawiennego i klasyfikowano wg skali Forresta. Pierwszorzędowym punktem końcowym było ponowne krwawienie w ciągu 30 dni i śmiertelność całkowita. Obliczono krzywe charakterystyki operatora  w celu sprawdzenia czy uproszczenie skali Forresta do postaci wysokiego ryzyka (Forrest Ia), podwyższonego ryzyka (Forrest Ib-II...