rekonstrukcja krtani, chrzęstniak Zespół z Poznania przeprowadził innowacyjną operację rekonstrukcji krtani z wykorzystaniem płata okostnowo-kostnego z uda pacjenta. Operację przeprowadził polsko-austriacki zespół chirurgów pod kierunkiem prof. Witolda Szyftera z Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prawdopodobnie jest to druga w Polsce i na świecie tego typu operacja. Wcześniejszą przeprowadziła ta sama grupa lekarzy w sierpniu 2013 roku. Oba przypadki dotyczyły pacjentów z chrzęstniakiem. Operacja polegała na resekcji fragmentu krtani z guzem oraz rekonstrukcji z wykorzystaniem płata okostnowo-kostnego, pobranego z uda pacjenta. Pierwsza taka operacja zakończyła się pełnym sukcesem. Pacjent wrócił do stanu sprzed rozwoju guza. Zrekonstruowana krtań jest w pełni ...