ablacja argonowa przełyku, przełyk Barretta Jedną ze stosowanych metod terapii niewyleczonego odcinka nabłonka pacjentów po endoskopowej resekcji przełyka Barretta jest endoskopowa ablacja argonowa przełyku. W poniższym pierwszym badaniu z randomizacją oceniono przeżycie po zastosowaniu tej metody w tej grupie chorych. Do badania włączono 63 pacjentów (57 mężczyzn) z neoplazją śródnabłonkową wysokiego stopnia w przebiegu ogniskowego wczesnego przełyku Barretta, których randomizowano do grupy ablacji lub do grupy kontrolnej. W obu grupach stosowano terapię inhibitorem pompy protonowej dopasowaną wg pH-metrii. Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie bez nawrotu choroby. Co 6 miesięcy wykonywano kontrolne endoskopie. 33 osobom wykonano ablacje; 30 pacjentów znalazło się w grupie k...