HES, hydroksyetylowana skrobia, mleczan Ringera, operacja, krwawienie, utrata krwi, chirurgia Hydroksyetylowana skrobia (HES) należy do koloidowych roztworów infuzyjnych. Koloidy, w porównaniu do krystaloidów, szybciej odtwarzają objętość osocza i dłużej utrzymują się w łożysku naczyniowym. Są jednak droższe i mogą prowadzić do powstawania reakcji alergicznych. Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki badania, w którym oceniano jak podawanie HES 130/0,4 wpływa na okołooperacyjną utratę krwi i jej krzepnięcie. Do analizy włączono 40 pacjentów – w trakcie badania dwójka pacjentów wycofała swoją zgodę na uczestnictwo, a 5 pacjentów zostało zdyskwalifikowanych. W sumie randomizacji poddano 33 osoby – 16 otrzymywało mleczan Ringera, a 17 HES 130/0,4. U pacjentów nawadnianych koloidem ...