0,9% NaCl, Plasma-Lyte A, krystaloidy, roztwór soli, uraz, uraz wielonarządowy Z patofizjologicznego punktu widzenia 0,9-procentowy roztwór chlorku sodu (0,9% NaCl) może pogarszać rokowanie osób poddawanych resuscytacji po urazie na skutek nasilenia kwasicy metabolicznej. To stało się przesłanką do przeprowadzenia badania porównującego podawanie 0,9% NaCl lub Plasma-Lyte A – roztwór krystaloidów bez wapnia u osób po urazie. Postawiono hipotezę, że drugi środek będzie lepiej poprawiał deficyt zasad w ciągu doby po urazie. Do tego randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania włączono dorosłych pacjentów po urazie wymagających przetoczenia krwi, intubacji lub operacji w ciągu 60 minut od przyjazdu do University of California Davis Medical Center. Następnie pacjentów randomizowano do 0,9...