tyroidektomia, usunięcie tarczycy, usunięcie przytarczyc, hipokalcemia, choroba Gravesa-Basedowa Hipokalcemia jest częstym powikłaniem po usunięciu tarczycy. Uważa się, że predykcja wystąpienia tego powikłania a także właściwe dalsze postępowanie może pomóc skrócić pobyt w szpitalu i zmniejszyć późniejsze konsekwencje tego powikłania. Autorzy prezentowanej publikacji przeprowadzili przegląd systematyczny i metaanalizę predyktorów wystąpienia hipokalcemii po tyroidektomii. Przeanalizowano bazy danych PubMed, EMBASE i Cochrane Library. Jakość prac oceniono wg zmodyfikowanej skali Newcastle-Ottawa Scale. Do metaanalizy włączono 115 badań obserwacyjnych. Mediana występowania przejściowej hipokalcemii wyniosła 27% (IQR 19-38), a trwałej – 1% (IQR 0-3). Niezależnymi predyktorami przejściowej ...