przeszczepienie, przeszczep, transplantacja, serce, nerka, HRT, HKT, dializa, niewydolność nerek, przeżycie, śmiertelność U osób ze schyłkową niewydolnością serca (end-stage heart failure, ESHF) zakwalifikowanych do przeszczepienia serca (heart transplant, HRT) zależność od dializ (dialysis dependence, DD) uważana jest za wskazanie do jednoczesnego przeszczepienia serca i nerki (heart-kidney transplantation, HKT). Przeszczepienie obu tych narządów pozostaje jednak kontrowersyjne w przypadku współistnienia ESHF i niewydolności nerek nie wymagającej dializ (nondialysis-dependent renal insufficiency, NDDRI). Na łamach American Journal of Transplantation opublikowano wyniki badania, w którym oceniano ilość transplantacji i śmiertelność w pacjentów z DD lub NDDRI oczekujących na przeszczepie...