Elastografia, odrzucanie przeszczepu, prognozowanie, nawracające zapalenie wątroby typu C, HCV Wartość elastografii w ocenie skutków klinicznych nawracającego zapalenia wątroby typu C po przeszczepieniu wątroby wciąż nie została dokładnie oceniona. Starali się tego dokonać autorzy badania, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma American Journal of Transplantation. Przy pomocy elastografii przebadano 144 osoby zakażone HCV oraz 48 osób wolnych od zakażenia. Oceniano wartość prognostyczną elastografii w rok po przeszczepieniu wątroby, w zakresie potencjalnej klinicznej dekompensacji oraz przeżycia przeszczepu i pacjenta. U pacjentów z HCV skumulowane prawdopodobieństwa dekompensacji funkcji wątroby, w ciągu pięciu lat od badania elastograficznego wynosiły 8 proc. w przypadku osó...