CRP, białko C-reaktywne, rozejście zespolenia, jelito grube, operacja Białko C reaktywne (ang. C-reactive protein, CRP) należy do białek ostrej fazy – jego stężenie wzrasta w przypadku obecności stanu zapalnego w organizmie. Białko CRP łączy się z fosfatydylocholiną, prezentowaną na zewnętrznej powierzchni błon martwych lub umierających komórek, aktywując w ten sposób układ dopełniacza. Kiedy w 1930 roku dwóch amerykańskich naukowców, Tillet i Francis, odkryło białko CRP uważało się, że jest ono substancją patologiczną odpowiedzialną za chorobę. Dopiero później zaobserwowano, że proteina jest produkowana przez wątrobę w odpowiedzi na czynniki wydzielane przez aktywowane makrofagi.    Jednak białko CRP już dawno przestało być tylko i wyłącznie markerem stanu zapalnego. Wykazano, że...