Paweł Walewski, czas pracy lekarzy, felieton, polityka Bartosz Arłukowicz zapowiedział kontrole we wszystkich oddziałach ginekologiczno-położniczych w Polsce. To reakcja na tragedię we Włocławku, gdzie zmarły nienarodzone bliźnięta – winą za to obciąża się lekarzy, którzy zbyt długo zwlekali z przeprowadzeniem cesarskiego cięcia. Co da ministrowi raport pokontrolny, w którym przedstawione zostaną okoliczności wszystkich zgonów okołoporodowych w ubiegłym roku? Czy dowiemy się z niego, ilu tego rodzaju tragicznym wypadkom nie można było zapobiec, a w ilu przyczyniła się do tego fatalna organizacja pracy? Niektórzy już wydali wyrok: lekarze pracują za dużo. Sam minister uznał, że potrzebna jest dyskusja o ograniczeniu zatrudnienia w ochronie zdrowia, co zapowiada szerszą debatę na ten tema...