polip, rak jelita grubego, prewencja, kolonoskopia, perforacja, krwawienie Brytyjski Program Prewencji Przed Rakiem Jelita Grubego jest jednym z największych na świecie działań skriningowych. W publikacji z Endoscopy przedstawiono wyniki tego rejestru i oceniono predyktory niekorzystnych zdarzeń po polipektomii. Do analizy włączono kolonoskopie z wyżej wymienionego rejestru, podczas których wystąpiło krwawienie lub perforacja w trakcie resekcji jednego polipa. Przeanalizowano okres od sierpnia 2006 roku do stycznia 2012. Za pomocą regresji logistycznej określono, które czynniki były związane z niekorzystnymi zdarzeniami. W trakcie 130 831 kolonoskopii  dokonano 167 208 polipektomii, z czego w 30 881 przypadków usunięto jeden polip. Całkowity odsetek krwawień wyniósł 0,65%, krwawienia wy...