Paweł Walewski, polityka, NFZ, system opieki zdrowotnej Krajowy Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia to kolejny dokument opierający się na statystyce, mający pokazać jak jednym jest lepiej, a innym gorzej. Rzecz dotyczy analizy skuteczności polityki zdrowotnej, co dla badaczy tych zagadnień (nie wątpię, że w wielu uczelniach powstają już na ten temat prace magisterskie, doktorskie, a może i rozprawy habilitacyjne) stanowi niemałą gratkę. Wiele danych, z podziałem na województwa, zebranych jest w jednym opasłym dziele. Pochodzą one co prawda sprzed dwóch, a nawet w niektórych zestawieniach sprzed 4 lat – ale jak na Polskę to wcale niezły wynik. Problem jest inny: co pokazują i do czego zebrana wiedza się przyda? Bo w to, że Ministerstwo Zdrowia lub Fundusz wykorzysta je w swoich decyzjach, ...