przewodowy rak piersi in situ, DCIS, węzeł wartowniczy, SLN, biopsja, przerzuty Obecność przerzutów w wartowniczych węzłach chłonnych (sentinel lymph node, SLN) stwierdza się nawet u 13 proc. kobiet z przedoperacyjnym rozpoznaniem przewodowego raka piersi in situ (ductal carcinoma in situ, DCIS). U kobiet, u których diagnozę postawiono pooperacyjnie przerzuty w SLN obserwuje się w 4 proc. przypadków. Na łamach BJS opublikowano retrospektywnego badania, w którym oceniano częstość występowania przerzutów w SLN u kobiet, u których rozpoznanie DCIS postawiono w okresie pooperacyjnym. Badacze oceniali też przydatność sporządzania dodatkowych preparatów histopatologicznych w identyfikacji ukrytego naciekania guza. Do badania włączono osoby, u których w latach 2008-2009 na podstawie badania hi...