nietrzymanie stolca, PTNS, TTNS, stymulacja nerwu piszczelowego W poniższym przeglądzie systematycznym opublikowanym na łamach British Journal of Surgery porównano 2 metody stymulacji nerwu piszczelowego w leczeniu nietrzymania stolca: śródskórną igłową stymulację elektryczną (percutaneous tibial nerve stimulation, PTNS) i przezskórną (transcutaneous tibial nerve stimulation, TTNS). Przegląd ten przeprowadzono zgodnie z zasadami PRISMA. 12 badań spełniło kryteria włączenia: w 6 oceniano PTNS, w 5 TTNS, a w jednym oba zabiegi. 10 badań miało charakter serii przypadków a 2 przeprowadzono z randomizacją. Jakość serii przypadków oceniono na 3-6 w 8-punktowej skali National Institute for Health and Care Excellence. Jakość randomizowanych badań oceniono na 4 z możliwych 5 punktów w skali Jada...