witamina D, 25-hydroksywitamina D, operacja bariatryczna, zakażenie pooperacjyne Pooperacyjne nabyte zakażenia wewnątrzszpitalne często są wynikiem przerwania ciągłości powłok organizmu. Jednocześnie bada się związek witaminy D z licznych stanami patologicznymi. Czy niedobór tej witaminy może być czynnikiem ryzyka wystąpienia nabytych wewnątrzszpitalnych infekcji? Autorzy prezentowanego badania przeprowadzili retrospektywną analizę z wykorzystaniem metody propensity score. Pogrupowali oni pacjentów wg stężenia 25-hydroksywitaminy D [25(OH)D] na <30 ng/ml i ≥30 ng/ml. W wieloczynnikowej analizie regresji oceniono związek stężenia tej witaminy z nabytymi zakażeniami pooperacyjnymi po dopasowaniu zmiennych. Do badania włączono 770 osób poddanych operacji z wytworzeniem pomostu omijające...