znieczulenie zewnątrzoponowe, ZO, znieczulenie ogólne, jelito grube, chirurgia laparoskopowa, powikłania Wyższość znieczulenia zewnątrzoponowego (ZO) nad ogólnym w kontroli bólu pooperacyjnego udowodniono m.in. u pacjentów poddawanych laparoskopowym operacjom jelita grubego. Nadal pewne kontrowersje budzi jednak jego wpływ na rokowanie pooperacyjne oraz zbyt wysoki koszt w stosunku do efektywności. Na łamach JAMA Surgery opublikowano wyniki retrospektywnego badania, w którym oceniano częstość stosowania ZO podczas laparoskopowych operacji jelita grubego. Porównywano też skuteczność ZO ze znieczuleniem ogólnym. Operacje przeprowadzano z powodu choroby uchyłkowej lub w celu usunięcia łagodnych polipów bądź nowotworu. Do analizy włączono w sumie 191 576 operacji. Ze znieczulenia zewnątrzop...