palenie papierosów, lęk, depresja, stres, zaburzenia psychiczne Przekonywanie pacjentów do rzucenia palenia papierosów nie jest łatwą częścią pracy lekarza. Czy z pomocą może nam przyjść argument dotyczący poprawy stanu zdrowia psychicznego? Odpowiedź znajdziemy w jednym z badań opublikowanych na łamach BMJ. Taylor i wsp. dokonali przeglądu systematycznego i metaanalizy badań obserwacyjnych poświęconych zmianom zdrowia psychicznego po rzuceniu palenia w porównaniu do kontynuacji nałogu. W tym celu przeszukano bazy: Web of Science, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Medline, Embase i PsycINFO do kwietnia 2012 roku. Wybrano prace obserwacyjne, w których badano dorosłych oceniając ich stan zdrowia psychicznego przed rzuceniem palenia i po co najmniej 6 tygodniach od zaprzestan...