Zatorowość płucna, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, profilaktyka przeciwzakrzepowa, urazy, ortopedia Pomimo istnienia powszechnej wiedzy o konieczności zastosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów po operacjach i urazach ortopedycznych, wiedza ta wydaje się być niepełna i powierzchowna. W badaniu, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma BMC Medicine autorzy starali się nakreślić związek między wystąpieniem zatorowości płucnej u pacjentów hospitalizowanych w ośrodkach o trzecim stopniu referencyjności, a wzorcem urazu, sposobem leczenia, dodatkowymi czynnikami ryzyka, profilaktyką przeciwzakrzepową oraz umieralnością. W badaniu mogły barć udział wszystkie osoby po urazie lub w celu wykonania operacji ortopedycznej, które między styczniem 2010, a grudniem 2011 został...