ból pooperacyjny, kardiochirurgia, czynniki ryzyka Na łamach Canadian Medical Association Journal opublikowano wyniki badania, w którym oceniano częstość i czynniki ryzyka występowania bólu pooperacyjnego u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych. Do badania włączono osoby zakwalifikowane do operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (coronary artery bypass grafting, CABG) lub wymiany zastawki albo obu jednocześnie. W sumie zoperowano 1247 pacjentów. Po 3 i 24 miesiącach okresu obserwacyjnego w badaniu nadal uczestniczyło 84 proc. i 78 proc. początkowo zakwalifikowanych osób. Częstość występowania utrzymującego się bólu pooperacyjnego spadała wraz z upływem czasu od operacji. Po 3 miesiącach wynosiła 40,1 proc., po 6 miesiącach 22,1 proc, po 12 miesiącach 16,5 proc. i 9,5 pr...