obrzęk limfatyczny, anastomozy limfatyczno-żylne, lipektomia Chirurgiczne leczenie obrzęku limfatycznego polega na poprawie krążenia chłonki w naczyniach poprzez usunięcie przeszkód i ułatwienie przepływu. Zabiegi mikrochirurgiczne takie jak anastomozy limfatyczno-żylne (lymphaticovenous anastomosis, LVA) i przeniesienie unaczynionego węzła chłonnego (vascularized lymph node transfer, VLNT) stosuje się głównie we wcześniejszych stadiach choroby, a lipektomię (suction-assisted protein lipectomy, SAPL) – przede wszystkich w bardziej zaawansowanych etapach choroby. Granzow i wsp. ocenili skuteczność tych trzech metod w poszczególnych grupach pacjentów a wyniki swojej pracy opublikowali na łamach Annals of Surgical Oncology. Badacze retrospektywnie przeanalizowali historie chorób pacjentów ...