ekstrakcja zębów, operacja kardiochirurgiczna, incydenty sercowo-naczyniowe, infekcyjne zapalenie wsierdzia Usuwanie chorych zębów przed operacją kardiochirurgiczną jest często stosowaną procedurą mającą na celu zmniejszenie przypadków późnego zapalenia wsierdzia. Niemniej jednak w literaturze nie ma zbyt wielu prac określających zasadność tego zabiegu. Dlatego Smith i wsp. postanowili ocenić ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych u osób poddanych ekstrakcji zęba przed operacjami kardiochirurgicznymi. Retrospektywnie przeanalizowano dane pacjentów poddanych ekstrakcji zęba przed zabiegiem kardiochirurgicznym. Oceniono incydenty sercowo-naczyniowe w ciągu 30 dni po operacji: zgony, ostre zespoły wieńcowe, udary, przypadki niewydolności nerek wymagające dializy i potrzebę stos...