Choroba refleksowa przełyku, GERD, fundoplikacja Fundoplikacja metodą Nissena jest najczęściej stosowaną operacją w leczeniu refluksu. Wprowadzono kilka modyfikacji tego zabiegu, lecz nie ma wystarczająco dobrych badań porównujących je między sobą. W badaniu opublikowanym na łamach Surgery porównano 3 techniki fundoplikacji: częściową, Nissena i zafiksowaną „nieodkształcalną” (nondeformable). Ta ostatnia została stworzona przez autorów prezentowanej pracy. Do badania zakwalifikowano 512 chorych: 131 wykonano fundoplikację częściową, 133 – fundoplikację Nissena a 121 – zafiksowaną „nieodkształcalną”. Porównano skuteczność tych technik między sobą a także z leczeniem zachowawczym (127 osób). Wszystkim uczestnikom wykonano gastroskopię, manometrię przełyku, 24-godzinną pHmetrię. Ponadto oc...