Stenozą aortalna, NYHA, niewydolność serca, umieralność, operacja Wpływ objawów na historię medyczną pacjenta z ciężką stenozą aortalną został dobrze udokumentowany. Przeciwnie, implikacje objawów preoperacyjnych na wyniki operacji pozostają słabo zdefiniowane. W badaniu, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The Annals of Thoracic Surgery analizowano dane dotyczące przeżycia 812 pacjentów. Byli oni w wieku powyżej 65 lat, chorowali na ciężką stenozę aortalną i byli poddani wymianie zastawki. Przeżywalność pooperacyjną analizowano na tle objawów przedoperacyjnych. Śmiertelność operacyjna była wyższa u pacjentów z NYHA II-IV niż u osób z NYHA I-II (10 proc. vs 6 proc., p=0,036). Szybkie nasilanie się objawów i przejście z NYHA I do NYHA III-IV w ciągu miesiąca przed operacją by...