tyroidektomia, choroba Gravesa i Basedowa, nadczynność tarczycy, niedoczynność przytarczyc W prezentowanym badaniu opublikowanym na łamach Surgery Feroci i wsp. przeprowadzili metaanalizę badań klinicznych porównujących całkowitą tyroidektomię i (total thyroidectomy, TT) i subtotalną obustronną tyroidektomię (subtotal thyroidectomy, ST) w chorobie Gravesa i Basedowa. Do analizy włączono randomizowane badania kliniczne i nierandomizowane badania kliniczne o wysokiej jakości (sprawdzone narzędziem Methodological Index for Nonrandomized Studies) opublikowane od 1970 roku do sierpnia 2012. Oceniono nawrót nadczynności tarczycy, progresję oftalmopatii, pooperacyjną przejściową i trwałą niedoczynność przytarczyc i trwałe porażenie nerwu krtaniowego wstecznego (recurrent laryngeal nerve, RLN) ...