rozszerzona rzeczywistość, augmented reality, AR, chirurgia, wątroba, laparoskopia, chirurg, tomografia komputerowa Wątroba jest narządem, w którym często lokalizują się zmiany nowotoworowe. Mogą to być raki pierwotnie powstające w wątrobie (rak wątrobowokomórkowy czy rak dróg żółciowych) lub przerzuty z innych narządów (np. jelita grubego). Uważa się, że największą szansę na radykalne wyleczenie ww. zmian daje leczenie chirurgiczne. Niestety, chirurgia wątroby jest niezwykle trudna i wymaga od lekarza wielu lat doświadczenia. Pomocne okazać może się wsparcie technologiczne czyli asysta komputera. Na łamach czasopisma Surgical Endoscopy opublikowano wyniki badania, w którym oceniano przydatność systemu tzw. rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality, AR) w chirurgii laparoskopowej w...