Uważa się, że wydłużenie czasu podawania leków przeciwkrzepliwych powyżej jednego tygodnia zmniejsza ryzyko wystąpienia incydentów zakrzepowo-zatorowych u pacjentów poddawanych operacjom brzusznym z powodu raka. Pogląd ten postanowili zweryfikować Vedovati i wsp. Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki pracy autorstwa ww. badaczy, w której porównywano skuteczność i bezpieczeństwo profilaktyki przeciwzakrzepowej prowadzonej przez tydzień i 4 tygodnie. Analizę przeprowadzono na grupie osób operowanych laparoskopowo z powodu raka jelita grubego. U kolejnych pacjentów po 8 ± 2 dniach trwania profilaktyki przeciwzakrzepowej wykonywano uciskowy test USG żył kończyn dolnych. Grupę osób bez oznak zakrzepicy (venous thromboembolism, VTE) w USG randomizowano do skróconego przyjmowania hep...