Żywienie, niedrożność jelit, niedrożność porażenna, perystaltyka, operacje brzuszne Obecne trendy w zakresie żywienia pooperacyjnego promują wprowadzanie normalnej diety doustnej najszybciej, jak to możliwe po operacji. Mimo to pooperacyjna niedrożność jelit jest wciąż częstym problemem, występującym po dużych operacjach w zakresie jamy brzusznej. Badanie, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma Annals of Surgery oceniało czy wczesne żywienie dojelitowe (EEN), jako pomost do normalnej diety może zmniejszyć pooperacyjną niedrożność jelit. Pacjenci poddawani dużym operacjom odbytnicy, z lokalnie zaawansowanym lub nawracającym pierwotnym rakiem odbytu [po indukcyjnym leczeniu (chemio-)radioterapią, z lub bez śródoperacyjnej radioterapii] zostali losowo przydzielono do grupy z EEN ...