Na łamach JAMA opublikowano wyniki metaanalizy, w której oceniano czy różne strategie transfuzji koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) wpływają na ryzyko zakażenia pacjenta. W tym celu badacze dokonali przeglądu baz danych MEDLINE, EMBASE, Web of Science Core Collection, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Database of Systemic Reviews, ClinicalTrials.gov, International Clinical Trials Registry i International Standard Randomized Controlled Trial. Wybrano 21 randomizowanych badań klinicznych objemujących 8735 osób – 18 z nich (n = 7593) zawierało ilość informacji wystarczającą do przeprowadzenia metaanalizy. Wykazano, że ryzyko poważnych infekcji było niższe w grupie chorych, u których o transfuzji decydowały restrykcyjne kryteria niż u chorych ocenianych liberalnie ...