Operacja metodą Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB) jest jedną z częściej stosowanych w leczeniu otyłości. Udowodniono jej skuteczność i liczne korzyści, choć w żadnym kontrolowanym badaniu nie oceniano jeszcze jej wpływu na stężenie cholesterolu HDL. Związek ten zbadano w jednej z publikacji pochodzących z pisma Annals of Surgery. Określono także wpływ RYGB na stężenie apolipoproteiny A4 po roku od operacji w porównaniu ze stosowaną dietą hipokaloryczną. Do analizy włączono 40 pacjentów z BMI powyżej 40 lub 35 kg/m2 lub więcej w przypadku obecności cukrzycy. U 20 przeprowadzono RYGB, a 20 zalecono zmianę stylu życia wraz z terapią cukrzycy, nadciśnienia i hiperlipidemii. Stwierdzono istotny statystycznie wzrost stężenia HDL (p<0,0001) jedynie w grupie operacji (z 41,95±7,24 do 56,55±9,...