druk, 3-D, plastik, kości, wzrost, metabolizm, czaszka, neurochirurgia, proteza, wymiana, wada genetyczna, deformacja Istnieje wiele stanów, które sprawiają, że tkanka kostna wzrasta w sposób nieprawidłowy, jednak gdy dotyczy to kości czaszki, skutki deformacji mogą być katastrofalne dla ośrodkowego układu nerwowego. Ucisk na struktury mózgowia może prowadzić do wielu problemów neurologicznych, z których najgroźniejsze jest wodogłowie, wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego i ucisk na pień mózgu (który może skończyć się szybkim zgonem pacjenta). Lekarzom i naukowcom z Uniwersytetu Medycznego w Utrechcie (Holandia) udało się dokonać czegoś, co wydawało się do tej pory jedynie fantazją pisarzy science-fiction. Do szpitala przyjęto kobietę z zaburzeniami rozwojowymi kośćca czaszki – w rezult...