Debata na temat tego, które płyny – krystaloidy czy koloidy – podawać w czasie resuscytacji płynowej toczy się już od wielu lat. Podawanie krystaloidów, a szczególnie 0,9 proc. NaCl może prowadzić do hiperchloremii i upośledzenia perfuzji nerek. Przeciwko stosowaniu tych drugich przemawiają natomiast cena (są istotnie droższe od krystaloidów) i dość wysoki potencjał uczuleniowy z możliwością wywołania wstrząsu anafilaktycznego włącznie. Jeśli jednak koloid trzeba podać, który z nich wybrać? Na pytanie to starali się odpowiedzieć Chowdhury i wsp. Autorzy porównali efekt podania 6 proc. hydroksyetylowanej skrobi (pozyskiwanej z kukurydzy) w 0,9 proc. rozwtorze soli (Voluven; Frasenius Kabi, Runcorn, Wielka Brytania) i zbilansowanego preparatu 6 proc. hydroksyetylowanej skrobi pozyskiwanej...