Przewlekłe zapalenie trzustki jest wyniszczającą chorobą, wynikającą z wielu przyczyn . U osób cierpiących na dziedziczny typ tego schorzenia powoduje nie tylko przewlekły ból, ale również zwiększone ryzyko wystąpienia raka trzustki . Długoterminowe wyniki pankreatektomii i autogenicznego przeszczepienia wysepek trzustkowych, uwzględniające wyniki w przewlekłym zapaleniu trzustki nie są jednoznaczne. Starano się wyjaśnić ten problem w ramach badania, którego wyniki zostały opublikowane na łamach czasopisma Journal of the American College of Surgeons. Przeanalizowano prospektywne dane z bazy zawierającej 484 przypadków pankreatektomii i przeszczepień wysp trzustkowych z lat 1977 – 2012, przeprowadzonych w jednym ośrodku. Wyniki (np. nasilenie bólu, ilość zużytych  narkotycznych środków p...