Stale te same zarzuty: polscy lekarze nie potrafią komunikować się z chorymi, nie wiedzą, jak z nimi rozmawiać. Słyszę i piszę o tym od lat. Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Bioetycznej w Lublinie, zorganizowanej pod hasłem „Medycyna-Media-Komunikowanie”, znów zwrócono uwagę na ten problem, a za dowód posłużyły wyniki badań sondażowych przeprowadzone w Instytucie Medycyny Wsi. Wynika z nich, że jedynie 12 proc. lekarzy akceptuje pacjentów bez żadnych zastrzeżeń, czyli czystych, posłusznych i grzecznych. A konflikty, które ujawniają się we wzajemnych relacjach, wynikają najczęściej z braku umiejętności właściwego porozumiewania. Znikąd pomocy, bo nadal nikt medyków nie uczy zasad tej komunikacji – wybrzmiała ostateczna konkluzja spotkania, którą chyba czas jednak poddać pewnej weryf...