Rak przełyku jest stosunkowo rzadkim nowotworem – w Polsce zachorowalność sięga 2 proc. wszystkich nowotworów złośliwych. Jedną z metod paliatywnego leczenia osób z nieoperacyjnym rakiem przełyku jest założenie stentu połączone z jednorazową wysokodawkową brachyterapią. Na łamach The Lancet Oncology opublikowano wyniki badania, w którym skuteczność tego postepowania u osób z dysfagią spowodowaną nieoperacyjnym rakiem przełyku porównywano do założenia konwencjonalnego stentu. Cytowane badanie było pracą wieloośrodkową, randomizowaną, z pojedynczo zaślepioną próbą. Zakwalifikowano do niej pacjentów w wieku ≥ 20 lat z nieresekcyjnym rakiem przełyku z 16 szpitali w Chinach. Kryteriami kwalifikacji były ponadto: postępująca dysfagia, odstąpienie od leczenia operacyjnego z powodu zaawansowani...