Jednym z nowotworów występujących w zespole MEN2 jest guz chromochłonny nadnerczy. Do tej pory nie została dokładnie poznana skuteczność leczenia tego nowotworu w prezentowanym zespole. W badaniu opublikowanym w The Lancet Oncology oceniono leczenie guza chromochłonnego nadnerczy związanego z występowaniem zespołu MEN2. Do tego wieloośrodkowego retrospektywnego badania włączono pacjentów z MEN2 z 30 ośrodków akademickich położonych w Europie, Amerykach i Azji. Do analizy zakwalifikowano chorych z mutacją genu RET i ich krewnych pierwszego stopnia z histologicznie potwierdzonym rakiem rdzeniastym tarczycy lub guzem chromochłonnym nadnerczy. Zebrano informacje nt. genotypu RET, rodzaju leczenia guza nadnerczy (usunięcie jedno-/obustronne, adrenalektomia, oszczędzająca adrenalektomia, ope...