Autologiczne fragmenty chrząstki pobrane z przegrody nosa, małżowiny usznej lub żeber to obecnie najczęściej stosowany materiał tkankowy w chirurgii rekonstrukcyjnej skrzydeł nosa. Tę metodę stosuje się m.in. u pacjentów, u których okolica ta została usunięta z powodu raka skóry innego niż czerniak. Na łamach The Lancet ukazały się wyniki badania, w którym oceniano czy w ww. zabiegach przydatne i skuteczne mogą być autologiczne chrząstki wyhodowane drogą inżynierii tkankowej. Było to pierwsze tego typu badanie przeprowadzone na populacji ludzkiej. Zakwalifikowano do niego 5 pacjentów leczonych w Szpitalu Uniwersyteckim w Bazylei w Szwajcarii. Kryteria włączenia były następujące: wiek ≥ 18 lat oraz ubytek przynajmniej 50 proc. skrzydła nosa obejmujący wewnętrzną i zewnętrzną warstwę skór...